czwartek, 7 lipca 2016

Bank BPH

Oferta pożyczki hipotecznej Banku BPH skierowana jest do firm i przedsiębiorstw, które potrzebują funduszy na sfinansowanie dowolnych potrzeb związanych z działalnością swojej firmy. Aby otrzymać taką pożyczkę, działalność musi być prowadzona nieprzerwanie, przez co najmniej 12 miesięcy i posiadać zamknięty jeden pełny okres obrachunkowy portal randkowy Korzyściami wynikającymi z oferty Banku BHP jest długi czas spłaty pożyczki, wysoka kwota, którą Wnioskodawca może uzyskać(aż 1 000 000 złotych), w zależności od wartości nieruchomości i zdolności kredytowej danej działalności gospodarczej. Kolejnymi korzyściami wyboru pożyczki hipotecznej w Banku BPH jest brak konieczności dokumentowania wydanych środków oraz tworzenia biznesplanu, dokumentującego potrzeby firmy, na które przekazane będą wypłacane przez bank pieniądze. Dodatkowo, Bank BPH daje swoim Klientom możliwość złożenia wniosku w formie internetowej, telefonicznej, bądź poprzez wideo konferencję. http://biodyne.org